Navigace: Úvod Služby Inženýrská činnost
Inženýrská činnost PDF Tisk Email

Už nemusíte trávit dlouhé hodiny při komunikaci se stavebním úřadem. U jakékoliv občanské nebo průmyslové výstavby středního rozsahu za vás vyřídíme všechny formality. Tyto nepopulární kroky je třeba učinit předtím, než začnete se samotným projektováním daného objektu. Je třeba ověřit, zda je stavba uskutečnitelná. Nechte inženýrké činnosti na nás. Máme dlouholeté zkušenosti s obstaráváním formálních náležitostí. Proto v tom již umíme chodit.


V souhrnu zajišťujeme:

  • předprojektovou inženýrskou činnost – vždy je třeba zjistit, které kroky je třeba učinit před samotnou výstavbou. Zda je projekt realizovatelný a zajistit předběžné souhlasy. A také vyjádření všech dotčených orgánů státní správy i ostatních účastníků, kterých se váš stavební projekt týká. Předprojektová inženýrská činnost má velký vliv na projektovou fázi stavby, jelikož na základě vyjádření úřadů se pak upravuje projektový plán dané stavby
  • inženýrskou činnost pro zajištění územního rozhodnutí – pro urychlení stavebních prací na projektu je třeba zajistit, aby daný úřad vydal také územní rozhodnutí. S úřadem je třeba konzultovat celý plán stavby a zjistit, že nekoliduje s územním plánem dané obce či města. Náš pracovník se postará o to, abyste územní rozhodnutí obdrželi co nejrychleji a bez zbytečných průtahů.
  • inženýrskou činnost pro zajištění stavebního povolení – správní orgán dané obce či města musí vydat také stavební povolení, na základě kterého pak můžete začít se samotnou stavbou. Proto musíte vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení, kterou zašlete místně příslušnému stavebnímu úřadu. Dokument musí obsahovat nejenom veškeré podmínky dané územním rozhodnutím, ale také všechna fakta, která byla zjištěna při provádění inženýrské činnosti u získávání územního rozhodnutí. Tyto informace musí být vždy správně zapracovány do projektové dokumentace a musí splňovat všechny formální náležitosti. Jedná se o složitý proces, který dokáže leckoho odradit. Přenechte proto raději vyřízení stavebního povolení na nás a ušetřete svůj drahocenný čas.
  • inženýrskou činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu – zajistíme vám veškeré doklady, které je nutné předložit při kolaudačním řízení stavby. Jedná se například o revizní zprávy pro elektro, topení, tlakové zkoušky instalací, certifikáty použitých jednotlivých stavebních materiálů a mnoho dalších dokladů, které je třeba předložit kolaudační komisi.

Víte, že?

Pro zajištění správného chodu výstavby objektu je třeba zajistit také kvalifikovaný stavební dozor, který ručí za výslednou kvalitu stavby a plnění stanovených termínů?