Hornická činnost

Poskytujeme komplexní servis v oblasti důlního měřictví těžebním společnostem. Pro organizace vykonávající hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem zpracováváme důlně měřickou dokumentaci (DMD) v souladu s příslušnými právními předpisy. S jejím vedením, doplňováním a uchováváním máme mnohaleté zkušenosti.

Naše společnost je držitelem oprávnění k hornické činnosti.

Námi zpracovaná důlně měřická dokumentace splňuje všechny náležitosti dle vyhlášky Českého báňského úřadu (ČBÚ) č. 435/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme:

  • Výkon činnosti hlavního důlního měřiče
  • Zaměření kamenolomů, pískoven, skládek klasickými geodetickými metodami
  • Zaměření kamenolomů, pískoven, skládek leteckým měřickým snímkováním (fotogrammetrie)
  • Vypracování důlně měřické dokumentace
  • Vypracování účelových map
  • Tvorba digitálního modelu terénu
  • Tvorba ortofotomap
  • Výpočet kubatur, ploch