Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Naše specializace je především na poskytování služeb živnostníkům, malým a středním firmám. Jste živnostník, řídíte malou nebo střední firmu? V každém případě se na vás vztahují zákonné povinnosti, nad kterými se nevyplácí jen mávnout rukou. V případě, že byste neměli vyřešené třeba BOZP popř. požární ochranu, byla by vám v případě kontroly udělena pokuta sahající až do milionů korun. A to je pokuta, která může zruinovat nejednoho podnikatele. Mějte proto vyřešenou bezpečnost práce a podnikejte bezpečně, podle zákona a podle stanovených předpisů.

 

Nabízíme:

  • Posouzení pracovního rizika
  • Zařazování prací do kategorizací dle zák. č.258/2000, vyhl. č. 89/2001
  • Vedení předepsané dokumentace
  • Školení pracovníků na úseku BOZP
  • Vedení dokumentace pracovních úrazů
  • Zajištění pravidelných revizí vyhrazených technických zařízení
  • Vypracování místních provozních předpisů
  • Vypracování směrnice pro řízení bezpečnosti práce podniku