Provádění trhacích prací

Trhací práce jsou v současnosti nejrozšířenějším a nejekonomičtějším způsobem rozpojování hornin v povrchové těžbě.

Naši TVO pro Vás zajistí všechny práce a služby potřebné k provádění trhacích prací velkého a malého rozsahu při povrchovém dobývání a to od vypracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci jednotlivých odstřelů.

Našim cílem je poskytnout našim zákazníkům provedení trhací práce v nejvyšší možné kvalitě a to dodržováním jednotlivých ustanovení právních předpisů, které se zabývají problematikou trhacích prací a také nejvyšší možnou snahou neohrozit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu.

Nabízíme:

  • Činnost technického vedoucího odstřelu (TVO), popřípadě zástupce TVO
  • Vypracování dokumentace pro povolení trhacích prací
  • Vypracování dokumentace pro provádění trhacích prací
  • Provedení trhacích prací
  • Řešení střetu zájmů při provádění trhacích prací
  • Součinnost při prováděných kontrolách SBS